Hier komen de laatste 3 forum topics
te staan waarop je hebt gereageerd.
+ Plaats shout
Anoniem
Whoeeee🇳🇱
0 | 0 | 0 | 0
0%
Welkom bij Virtual Popstar, de #1 community voor jongvolwassenen!

Maak nu gratis een account en praat mee op het forum. Speel games en kies uit duizenden kledingitems om je popster mee te verkleden.

Klik hier en maak je eigen account
> Sluiten
Helper
21 van de 24 sterren behaald
Algemene voorwaarden & Privacy verklaring
GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR VIRTUALPOPSTAR
 
1. Samenvattend
Indien je jonger bent dan 18 jaar, dienen je ouders of voogd deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, voordat je gebruik mag maken van Virtual Popstar. Je dient dit document samen met je ouders door te nemen. Door Virtual Popstar te gebruiken, ga je akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden van Virtual Popstar en accepteer je o.a. dat Virtual Popstar jou e-mails mag sturen en dat je Virtual Popstar niet voor commerciële doeleinden mag gebruiken. Virtual Popstar heeft het onbeperkte recht om het materiaal en de ontworpen items, die je zelf maakt of die anderen maken/plaatsen en/of insturen, te gebruiken en verder te ontwikkelen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het dergelijke materiaal en zorgt dat het geen inbreuk maakt op de rechten van anderen. Houd je aan de regels, te vinden onder 'Social' en de algemene voorwaarden. Doe je dit niet, dan zal de toegang tot je account en profielen kunnen worden geblokkeerd of je account kunnen worden verwijderd, zonder dat er een vordering kan worden ingesteld tegen Virtual Popstar. Eventuele schade geleden door de copyrightschending van de eigenaar, kan op de speler worden verhaald, indien je deze gebruiksvoorwaarden schendt.

Lees de gebruiksvoorwaarden nauwkeurig door, voordat je begint met je account op Virtual Popstar en het spel gaat spelen:
 
2. Inleiding
2.1
Deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van Virtual Popstar, waartoe je o.a. toegang kunt krijgen via www.virtualpopstar.com, en aanverwante diensten, hierna gezamenlijk te noemen 'Virtual Popstar'.
2.2
Om een account op Virtual Popstar te kunnen creëren, dienen je ouders, je voogd of jij zelf, indien je meerderjarig bent, deze gebruiksvoorwaarden eerst te accepteren. Als ouders of voogd van een gebruiker van Virtual Popstar dient u deze gebruiksvoorwaarden samen met de minderjarige door te nemen, aangezien u de verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van Virtual Popstar door de minderjarige, tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders voorschrijven.
 
3. Gebruik van Virtual Popstar
3.1 Gedrag
3.1.1 Alle communicatie op Virtual Popstar, bijvoorbeeld via de shout, forum, blogs, platenlabels en berichten aan iedereen, dient op een nette en correcte manier te gebeuren.
3.1.2 Het is niet toegestaan anderen op Virtual Popstar te pesten of lastig te vallen. Het is niet toegestaan iets te schrijven in de trant van cyberseks of dat op een andere manier seksueel van aard is, met inbegrip van het aanzetten tot of het ingaan op dating. Het is ook niet toegestaan iets te schrijven dat racistisch, discriminerend op basis van religie e.d. bedreigend, gewelddadig, denigrerend of op een andere manier aanstootgevend of beledigend is.
3.1.3 Het is ook niet toegestaan om andere personen op Virtual Popstar in een kwaad daglicht te stellen. Ook niet indien de betreffende personen geen gebruiker zijn van Virtual Popstar.
3.1.4 Je dient je te houden aan de sociale regels van Virtual Popstar, vermeld op deze pagina: http://virtualpopstar.com/social/rules en op dit forum: http://virtualpopstar.com/social?category=3&topic=869867

 
3.2 Niet-commercieel gebruik
Het is niet toegestaan Virtual Popstar voor commerciële doeleinden te gebruiken. Het is daarom niet toegestaan producten te verhandelen, waarin je een belang hebt of die je om een andere reden wilt promoten, wat o.a. inhoudt dat de naam van je account op geen enkele manier mag verwijzen naar een product of een bedrijf. Het is ook niet toegestaan om materiaal van Virtual Popstar te gebruiken voor het ontwikkelen van diensten of websites die concurreren met Virtual Popstar of voor andere commerciële doeleinden.
 
3.3 Gebruik niet de accounts van anderen
Het is niet toegestaan om in te loggen op het account van iemand anders. Ook niet indien je toestemming hebt gekregen van de desbetreffende persoon.
 
4. Profiel
4.1 Accountnaam
4.1.1 De naam van je account mag niet aanstootgevend of beledigend voor anderen zijn.
4.1.2 Je dient je account een naam te geven die niet refereert aan je eigen achternaam, adres, telefoonnummer e.d. of aan die van anderen.
 
4.2 Wachtwoord
Je dient een goed en veilig wachtwoord te kiezen, bij voorkeur een combinatie van hoofdletters, kleine letters, tekens en getallen. Je mag je wachtwoord nooit doorgeven aan anderen. Virtual Popstar zal nooit om je wachtwoord vragen en eventuele verzoeken hiertoe zijn vals. Ook kan Virtual Popstar jouw wachtwoord nooit inzien en kan, als je hem vergeet, alleen jij hem via een beveiligde procedure opvragen.
 
5. Veiligheid
5.1
Geef in verband met je eigen veiligheid nooit je echte naam, adres, telefoonnummer en soortgelijke persoonlijke informatie aan anderen en/of spreek nooit af iemand fysiek te ontmoeten, zonder dat je ouders of voogd hiervan op de hoogte zijn en toestemming hebben gegeven. Indien je dat wel doet, kun je jezelf in gevaar brengen, bijvoorbeeld door te worden benaderd door personen die niet zijn wie voor wie ze zich uitgeven.
 
5.2
Virtual Popstar raadt je aan om meer over online veiligheid te lezen op de site www.mijndigitalewereld.nl
 
6. Rechten
6.1
Virtual Popstar heeft de immateriële rechten op al het materiaal op Virtual Popstar, met inbegrip van tekst, software, afbeeldingen, video, geluidsbestanden, grafiek en muziek. Het is daarom niet toegestaan om dit materiaal te gebruiken, tenzij in verband met algemeen gebruik van Virtual Popstar of anderzijds toegestaan volgens deze gebruiksvoorwaarden.
 
6.2
Ondanks bovengenoemde paragraaf 6.1 mag je, indien je hiertoe gerechtigd bent, materiaal van Virtual Popstar uploaden naar YouTube, Facebook, Twitter en dergelijke alsmede het materiaal voor privédoeleinden gebruiken, echter zonder dat het eruit mag zien alsof het materiaal door Virtual Popstar beschikbaar is gesteld. Het is echter onder geen enkel beding toegestaan om het materiaal te gebruiken op websites die in strijd zijn met Nederlands recht, websites met erotische/pornografische inhoud of andere plaatsen die door hun aard Virtual Popstar kunnen schaden. Gebruik dient te allen tijde te geschieden conform hoofdstuk 3. Indien je materiaal van Virtual Popstar op het internet plaatst, dien je daarbij tevens een link naar www.virtualpopstar.com te plaatsen.
 
6.3
Indien jijzelf of anderen materiaal creëren en uploaden inzenden/opsturen naar Virtual Popstar, bijvoorbeeld door het ontwerpen van kleding, verleen je Virtual Popstar een gratis, onherroepelijk en onbeperkt eigendom en gebruiksrecht op gebruik van dat materiaal, met inbegrip van het veranderen, verder ontwikkelen en aanbieden ervan aan andere gebruikers, al dan niet tegen betaling. Uitzonderingen zijn eventuele geüploade foto's van persoonlijke aard. Deze zal Virtual Popstar nooit gebruiken voor commerciële doeleinden.
 
7. Diensten kopen op virtualpopstar, waaronder Manager, Diamond Member en credits
7.1 Manager/Diamond Member
7.1.1 Bij aankoop van een MANAGER-/DIAMOND MEMBER-pakket verdien je meer geld per optreden, kun je een speciale forumafbeelding instellen en heb je nog een aantal voordelen.
 
7.2 Virtuele valuta
7.2.1 Er zijn twee soorten valuta binnen virtualpopstar: credits en popdollars.
7.2.1.1. Popdollar kan gebruikt worden voor het kopen van verschillende virtuele goederen en diensten. Het kan gewonnen worden door spelletjes te spelen en verdiend worden door diverse spelelementen zoals optredens geven.
7.2.1.2. Credits kunnen gebruikt worden om exclusieve virtuele goederen en diensten, zoals Manager te kopen, die je niet kunt kopen met Popdollars.
 
7.3 Verlies van diensten verworven op Virtualpopstar
7.3.1 Indien je account wordt verwijderd door jezelf, door anderen die je toegang tot je profiel en account hebt gegeven of door een rechtspersoon van Virtual Popstar, omdat jij je niet aan de regels hebt gehouden, zullen inhoud en diensten die in verband staan met je account, verloren gaan, met inbegrip van je popdollars, fans en credits. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt, echter alleen indien Virtual Popstar van mening is dat er sprake is van een bijzondere situatie waaruit dat blijkt.
7.3.2 Indien je account door Virtual Popstar  wordt verwijderd, gaan eveneens alle inhoud en diensten verloren en kun je diensten, inhoud, het bedrag waarvoor je eventueel credits hebt gekocht of bezit niet terugvragen aan Virtual Popstar.
7.3.3 Wanneer een speler ruilt met popdollars en/of credits, is dit eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. Virtual Popstar is hier niet aansprakelijk voor.

 

 
8. Vergoeding
8.1
Al het gebruik van Virtual Popstar is eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. Virtual Popstar is niet aansprakelijk voor verlies dat je als gebruiker kunt lijden als gevolg van je gebruik van Virtual Popstar, tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders voorschrijven.
 
8.2
De totale aansprakelijkheid van Virtual Popstar ten opzichte van een gebruiker of anderen kan in geen geval een bedrag €100,- overschrijden.
 
8.3
Indien Virtual Popstar of derden verlies lijden als gevolg van je inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden of als gevolg van je misbruik van Virtual Popstar, ben je aansprakelijk voor dit verlies. Dit geldt ook voor indirect verlies en kosten voor deskundigenadvies, advocaten e.d. Indien je minderjarig bent, zullen je ouders of voogd zoveel mogelijk aansprakelijk worden gesteld.
 
9. Persoonlijke gegevens
9.1
Virtual Popstar maakt gebruik van cookies en logt je gegevens. Deze gegevens worden uit veiligheidsoverwegingen verzameld en om de gebruikerservaring te verbeteren.
 
9.2
Conform de Wet bescherming persoonsgegevens, heb je als gebruiker recht op inzage in en het laten wijzigen of verwijderen van je persoonlijke gegevens. Je kunt contact opnemen met Virtual Popstar op het adres [email protected]
 
9.3
Uiterlijk 12 maanden nadat je account is verwijderd, wordt alle informatie over je account uit ons systeem verwijderd.
 
9.4
Virtualpopstar overhandigt alleen geregistreerde persoonsgegevens aan overheidsinstanties, zoals de politie, voor zoverre dat in overeenstemming is met geldende wettelijke bepalingen.
 
10. Wijzigingen
10.1
Virtual Popstar behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Een eventuele wijziging van de gebruiksvoorwaarden, wordt ten minste 2 weken na de inwerkingtreding van de wijziging op de website van Virtual Popstar, bekend gemaakt via de interne berichtenfunctie van Virtual Popstar of op enigerlei andere geschikte wijze.
 
10.2
Indien je Virtual Popstar na een dergelijke wijziging van de gebruiksvoorwaarden blijft gebruiken, heb je de wijzigingen automatisch geaccepteerd. Als gebruiker dien je de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden regelmatig en minimaal één keer in de drie maanden door te lezen.
 
10.3
Het kan voorkomen dat je na een wijziging van de gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk wordt verzocht de nieuwste versie van de gebruiksvoorwaarden van Virtual Popstar te accepteren.
 
10.4 Indien je de gebruiksvoorwaarden van Virtual Popstar niet langer kunt accepteren, vervalt je recht om gebruik te maken van Virtual Popstar en dien je direct je account te verwijderen.
 
11. Beëindiging
11.1
Virtual Popstar kan te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf je profiel afsluiten, verwijderen en/of je toegang tot Virtual Popstar blokkeren, bijvoorbeeld door je IP-adres te blokkeren. Ook als je een Manager hebt, credits of ander speelgeld/items, kan je profiel worden afgesloten/verwijderd/geblokkeerd zonder enig recht op restitutie of compensatie.

11.2
Virtual Popstar kan bovendien je toegang tot en/of het gebruik van Virtual Popstar opzeggen. Indien je een Manager bij Virtual Popstar hebt gekocht, zal de opzegtermijn ten minste van dezelfde duur zijn als het resterende deel van je eventuele Manager dat op moment van opzegging is aangeschaft. Virtual Popstar is echter gerechtigd om, ongeacht het voorgaande, de toegang tot en/of het gebruik van Virtual Popstar zonder waarschuwing op te zeggen, indien je minimaal 6 maanden niet meer op je profiel hebt ingelogd. In een dergelijk geval loop je het risico dat je account alsmede alle inhoud en diensten, met inbegrip van een eventueel Manager en credits, in dat verband tegelijkertijd verloren gaan.
 
11.3
Wijziging van de gebruiksvoorwaarden wordt niet beschouwd als beëindiging van je toegang en/of je Manager.
 
12. Bezwaar
12.1
Indien je niet tevreden bent met een beslissing van Virtual Popstar of bezwaar wilt aantekenen of contact op wilt nemen met Virtual Popstar, kan dat op [email protected] Virtual Popstar zal je aanvraag zo snel mogelijk na ontvangst afhandelen.
 
12.2
Indien je inbreuk op de gebruiksvoorwaarden door een andere gebruiker wilt melden, kun je dit doen door hiervan melding te maken bij één van de moderatoren op Virtual Popstar via het interne berichtensysteem binnen Virtual Popstar.
 
13. Rechtskeuze
13.1
Op je gebruik van Virtual Popstar en eventuele conflicten tussen jou als gebruiker en Virtual Popstar, met inbegrip van de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.
 
14. Bedrijfsgegevens
14.1 Virtual Popstar wordt uitgegeven door:

Virtual Popstar Pty Ltd
 

Privacybeleid / Privacy verklaring

Afdrukken

Geachte spelers en bezoekers van Virtual Popstar,

We hechten waarde aan jouw vertrouwen. Het beschermen van je gegevens en het respecteren van jouw recht op privacy en informatieve autonomie bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonsgegevens is dus erg belangrijk voor ons. De volgende informatie is bedoeld om je snel en eenvoudig een overzicht te geven van de gegevens die we over je verzamelen en verwerken in verband met jouw gebruik van onze website. Een gedetailleerd overzicht hiervan vind je in onze Privacyverklaring. Je hebt het recht op bezwaar te maken staat tegen de verwerking van gegevens, dit kan door een email te sturen naar [email protected] voor meer info zie verder op deze pagina.

VirtualPopstar.com vertegenwoordigd door Virtual Popstar Pty Ltd is verantwoordelijk voor de bescherming van gegevens op deze website. Je kunt telefonisch geen contact met ons opnemen, enkel per e-mail via [email protected]. Onze functionaris voor gegevensbescherming, kan worden bereikt [email protected]

Welke persoonsgegevens verwerken we van je? 

Om welke onderwerpen gaat het?

Wat is het doel van de gegevensverwerking?

 

Is het verplicht om deze informatie te verstrekken?

Is er sprake van profilering?

Wanneer worden deze gegevens verwijderd?

Bezoeken aan onze websites

IP-adres, cookie- identificator (cookies), order-ID (advertenties)

Rechtsgrondslag

Artikel 6 (1f) AVG

Aanmaak van logbestanden 

Door gebruik te maken van logbestanden kunnen we de verbinding met onze website garanderen en het gebruik van de webpagina vereenvoudigen, bijvoorbeeld door de juiste taal en valuta te selecteren. We voeren analyses uit om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te beoordelen en voor administratieve doeleinden.

Webanalytics

We gebruiken hulpprogramma’s voor analyses en tracking om het gedrag van de gebruiker te evalueren. Zo kunnen we onze website aanpassen aan de interesses van bezoekers. De statistische analyse van gebruikersprofielen geeft ons een indicatie van de functionaliteit en het succes van onze webpagina's (bijv. hoeveel bezoekers hebben geklikt op een specifiek aanbod op onze homepage). 

Adverteren

Met behulp van zogeheten 'ad- tracking tools' kunnen wij en derden het gedrag van afzonderlijke gebruikers op diverse websites anoniem analyseren, hun interesses detecteren en, op basis van deze informatie, op maat gemaakte advertenties tonen. Klanten die bijvoorbeeld op zoek zijn naar kattenvoer, krijgen aanbevelingen voor bijbehorende producten te zien.
Via zogenaamde affiliate-netwerken adverteren we onze producten op websites van derden. Als je op deze advertenties klikt, word je doorgeleid naar het betreffende product in onze webshop. De betreffende derde aanbieder ontvangt de order-ID alleen om provisie te kunnen factureren als de bezoeker iets heeft gekocht.

Plug-ins voor social media

Op de publicatiepagina's van onze website wordt de mogelijkheid geboden om informatie te delen met aanbieders van sociale netwerken. Om dit aan te bieden, maken we gebruik van de techniek ‘shariff wrapper’ die geen gegevens overdraagt zonder jouw toestemming (geautomatiseerd).

Voor meer informatie over de cookies die worden gebruikt op de website, het specifieke doel van verwerking en hoe je tracking- en advertentiecookies kunt verwijderen, zie Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

Nee

Zonder gegevensverwerking zijn bepaalde delen van de website echter niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar. De inhoud van je winkelwagentje wordt bijvoorbeeld bewaard met behulp van cookies.

Ja¹

Voor meer informatie over de duur van de opslag van cookies, hoe je de cookies van tevoren kunt verwijderen en hoe je bezwaar kunt maken tegen het verwerken van gegevens, verwijzen we je naar Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

Webshop

E-mailadres, aanhef, voor- en achternaam, verzendadres, factuuradres, betaalgegevens (geen creditcardgegevens!), inloggegevens bij geregistreerde klanten, klantnummer, bestelnummer (bij geregistreerde klanten), IP-adres, cookie-identificator

Rechtsgrondslag

Artikel 6 (1a, b, f) AVG

Bestellingen

We gebruiken jouw persoonsgegevens om jouw bestelling te verwerken en klaar te maken voor verzending. Als je een klantaccount hebt, hebben we jouw inloggegevens nodig (e-mailadres en wachtwoord) om jouw account te bevestigen.

Productaanbevelingen

Om je persoonlijk aanbevolen producten te tonen, verwerken we geanonimiseerde gegevens tijdens het zoeken naar producten op onze website.

Ja (contractueel)

We kunnen jouw bestelling niet verwerken en verzenden zonder jouw gegevens te verwerken.

Om jouw gebruikersgedrag te analyseren in verband met een zoekopdracht op de webshop hebben we geen gegevens nodig.

Ja¹

 

Tijdens het bestaan van een gebruikersaccount of tot ons wordt verzocht om de gegevens te verwijderen, worden gegevens gewist/opgeslagen in overeenstemming met de commerciële en fiscale voorschriften.

Mijn account

E-mailadres, klantnummer, inloggegevens, bestelverleden

Rechtsgrondslag

Artikel 6 (1a) AVG

Klantaccounts

We gebruiken jouw persoonsgegevens om een klantaccount voor je aan te maken. Als geregistreerde klant kun je jouw contactgegevens beheren, jouw voorkeuren opgeven voor levering, betaling en de nieuwsbrief, jouw bestelverleden bekijken en toegang krijgen tot jouw bonuspuntenaccount. 

Facebook Connect

Als jij je met jouw Facebook-inloggegevens aanmeldt bij onze website, wordt er een verbinding tussen jouw Facebook-profiel en onze website tot stand gebracht. Via deze link kunnen gegevens worden overgedragen.

Nee

Gebruikmaken van een klantaccount is niet mogelijk zonder de verwerking van jouw gegevens.

Het gebruik van social media plug-ins is vrijwillig en niet vereist voor het gebruik van een klantaccount.

Ja¹

Tot de verwijdering van jouw account of zodra je ons verzoekt om jouw gegevens te verwijderen.

Nieuwsbrief

E-mailadres, aanhef, voor- en achternaam, bestelverleden

Rechtsgrondslag

Artikel 6 (1a, f) AVG

Nieuws en speciale aanbiedingen

Via onze nieuwsbrief sturen we je actuele informatie over producten, diensten, promoties en aanbiedingen.

Anders zijn het versturen van de nieuwsbrief en een gepersonaliseerde aanpak niet mogelijk.

Ja¹

Als jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of zodra je ons verzoekt om uw gegevens te verwijderen.

Reminder

E-mailadres

Rechtsgrondslag

Artikel 6 (1a) AVG

Leverbaarheid van het product

Je kunt je via e-mail registreren voor een reminder over de leverbaarheid van bepaalde producten. Op jouw verzoek kunnen we je eenmalig laten weten wanneer het gewenste product weer beschikbaar is in ons assortiment.

Anders kunnen we je niet informeren over het gewenste product.

Nee

We verwijderen jouw e-mailadres automatisch na 95 dagen.

Contactinformatie

Voornaam en achternaam, e- mailadres, bericht

Rechtsgrondslag

Artikel 6 (1a, b) AVG

Klantenservice 

In het deel contact kun je ons vragen stellen via e-mail of telefoon. Met behulp van de door jou verstrekte gegevens kunnen we contact met je opnemen, vragen beantwoorden en eventuele problemen oplossen.

Nee

Het is echter niet mogelijk om jouw vragen te beantwoorden zonder het verwerken van jouw gegevens.

Ja¹

Tot je jouw klantaccount verwijdert, of twee jaar na het laatste contactmoment, of wanneer je ons verzoekt om de gegevens te verwijderen.

Community diensten

E-mailadres, gebruikersnaam, opmerkingen

Rechtsgrondslag

Artikel 6 (1a) AVG

forum/blog

We verbergen jouw persoonlijke gegevens om jouw opmerkingen te publiceren op de blog/forum gastenboek. Je maakt bij registratie een nickname/account naam aan. Enkel deze wordt openbaar getoont. Jouw e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt.

Nee

Het is niet mogelijk om de opmerkingenfunctie van de blog te gebruiken zonder de verwerking van jouw gegevens.

Nee

Als ons wordt verzocht om de gegevens te verwijderen.

 

       

 ¹ Meer informatie vind je verder op deze pagina bij Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens en onze Privacyverklaring.

Welke gegevens delen we?

Welk thema is betrokken?

Welke gegevens worden gedeeld?  

 

Wie ontvangt gegevens en wat is het doel van het delen van de gegevens?

 

Delen we gegevens binnen andere landen?

 

Bezoeken aan onze websites

IP-adres, cookie-identificator

Webanalytics en advertenties: Aanbieders van hulpprogramma’s voor tracking en advertenties verwerken gegevens namens ons ten behoeve van gebruikersanalyses en statistische verwerking, en om advertenties te plaatsen op basis van belangstelling.

Gegevens over de leverancier, de functionaliteit van de diverse hulpprogramma’s voor tracking en informatie over hoe de evaluatie en analyse van jouw gegevens kunt voorkomen, staat in de Privacyverk laring en in Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

Ja. Van een paar aanbieders staat het hoofdkantoor buiten de EU/EER.²

Webshop

E-mailadres, verzendadres

Bezorgdiensten: Om aanbieders van pakketdiensten in staat te stellen een concreet tijdschema te bieden voor de bezorging van jouw pakket, en om je de mogelijkheid te bieden de bezorgdatum van jouw pakket te wijzigen, verstrekken we onze dienstverleners niet alleen jouw bezorgadres maar ook jouw e-mailadres en telefoonnummer, indien vermeld.

Nee

Cookie-identificator, klantnummer, bestelnummer (voor geregistreerde klanten)

Productaanbevelingen: Voor zoekopdrachten in onze webshop hebben we een website-personaliseringsservice in gebruik genomen die gebruikmaakt van jouw gegevens om een productselectie te maken die is afgestemd op jouw behoeften. Op die manier kunnen we producten tonen die mogelijk interessant voor je zijn.

Ja²

Nieuwsbrief

E-mailadres, aanhef, voor- en achternaam, bestelverleden

Nieuws: De nieuwsbrief wordt verwerkt via de aanbieder van e- mailmarketing die we opdracht hebben gegeven voor het creëren en versturen van nieuwsbrieven.

Nee

Contactinformatie

Voornaam en achternaam, e- mailadres, bericht

Klantenservice: Jouw vragen/verzoeken worden door klantenservicebureaus voor virtual popstar verwerkt.

Ja²

Community diensten

E-mailadres, gebruikersnaam, opmerkingen

blog/forum: Voor deze hebben we een zogeheten managed service opgezet. Dit houdt in dat we een bedrijf opdracht hebben gegeven om deze app namens ons te verzorgen. Deze service omvat hosting, onderhoud, service, back-up en ondersteuning.

Nee

Advertentie partners

E-mailadres, aanhef, voor- en achternaam, factuuradres, betalingsgegevens, inloggegevens

Partner: Ook voor onze advertentiepartners hebben we een IT-provider opdracht gegeven om deze app voor ons te onderhouden.

Nee

Sollicitatie portal

Aanhef, voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, sollicitatiedocumenten

Toepassingen: Voor onze vacatureportal maken we gebruik van personeelsmanagementsoftware die ons ondersteunt bij het beheer van sollicitaties en zoekopdrachten naar vacatures.

Nee

² Meer informatie over alle dienstverleners vind je in deze Privacyverklaring.

Welke rechten heb je in verband met de verwerking van deze gegevens?

Je hebt te allen tijde het recht om van virtual popstar een bevestiging te vragen of we jouw persoonsgegevens verwerken en het recht op informatie over deze persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om de verwerking van gegevens te corrigeren, te wissen en te beperken, evenals het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of om jouw toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken of om te verzoeken om de overdracht van gegevens. Voor alle informatiebehoeften of verzoeken, intrekkingen of bezwaren tegen de verwerking van gegevens, gelieve een e-mail te sturen naar onze Functionaris voor Gegevensbescherming of via de contactgegevens hierboven. Bovendien heb je wanneer zich privacyschendingen voordoen, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.
Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

 

Hier vind je informatie over de tools (web tracking, advertenties, cookies, plug-ins, bakens, pixels, tags, scripts, etc.) die we op onze website gebruiken, hoe deze werken en hoe je bezwaar kunt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, en hoe je de verzamelde persoonsgegevens kunt verwijderen. Meer informatie vind je in deze Privacyverklaring en Privacybeleid.

Wat zijn cookies en welke categorieën cookies zijn er?

Een cookie is een klein bestand dat in de browser van jouw eindapparaat wordt opgeslagen wanneer je een website oproept. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het betreffende eindapparaat te identificeren of om te zorgen voor een volledige en correcte weergave van onze website. Cookies helpen ook om de in de website geïntegreerde diensten te leveren, content te personaliseren en advertenties aan te passen en te analyseren.

Afhankelijk van functie en gebruik kunnen cookies worden onderverdeeld in vijf categorieën. 

  1. We gebruiken noodzakelijke cookies op onze websites, zodat je kunt navigeren tussen onze website en kunt gebruikmaken van basale functies.
  2. We gebruiken prestatiecookies om de bruikbaarheid van onze website te verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze webpagina's, bijvoorbeeld de gebruikte internetbrowser en het besturingssysteem, de domeinnaam van de website waar je vandaan komt, het aantal bezoeken, de gemiddelde duur van bezoeken en de opgevraagde pagina's.
  3. We gebruiken analytische cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Met deze cookies kunnen we bepalen hoe onze website wordt gebruikt en bijvoorbeeld welke voorkeuren en zoektermen zijn gebruikt om webpagina's op te roepen. 
  4. We gebruiken advertentiecookies om je gerichte en relevante content te verstrekken. Advertentiecookies worden ook gebruikt om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten en te controleren. Marketingcookies registreren of een website wordt bezocht en van welke content wordt gebruikgemaakt. Deze informatie kan ook worden gedeeld met derden, adverteerders bijvoorbeeld, en is vaak gekoppeld aan websitefuncties van derden (cookies van derden). 
  5. Social media cookies worden gebruikt door sociale netwerken. De inloggegevens van een sociaal netwerk kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de registratie op onze website.

Hoe kan ik cookies verwijderen en tracking uitschakelen?

Via jouw browserinstellingen kun je afzonderlijke cookies of het complete cookie-inventaris verwijderen. Bovendien ontvang je afhankelijk van de provider van jouw browser, van tevoren informatie en instructies over hoe je het opslaan van cookies kunt voorkomen: 

Mozilla Firefox І Internet Explorer І Google Chrome І Opera І Safari  

Je kunt de cookies van verschillende bedrijven en functies die worden gebruikt voor advertenties ook afzonderlijk beheren. Gebruik hiervoor geschikte gebruikerstools die voor jou beschikbaar zijn via About Ads of Your Online Choices of Network Advertising.

De meeste browsers hebben een zogenaamde 'Do Not Track’-functie waarmee je kunt aangeven dat je niet door websites wilt worden 'gevolgd’. Wanneer deze functie geactiveerd is, stelt de betreffende browser advertentienetwerken, websites en toepassingen op de hoogte dat je niet gevolgd wilt worden in het kader van op gedrag gebaseerde advertenties of iets dergelijks. Informatie en instructies over het bewerken van deze functie kun je afhankelijk van de provider van jouw browser verkrijgen: Mozilla Firefox І Internet Explorer І Google Chrome І Opera І Safari

Je kunt ook het standaard laden van zogeheten scripts voorkomen. De add-on NoScript staat de uitvoering van JavaScript, Java en andere plug-ins alleen toe bij vertrouwde domeinen van jouw keuze. Informatie en instructies over hoe je deze functie kunt bewerken, kun je verkrijgen bij de provider van jouw browser (bijv. Mozilla Firefox)

Welke analysetools worden gebruikt door virtual popstar en hoe kan ik bezwaar maken tegen het gebruik van tracking voor analyse (opt-out)?

In het volgende gedeelte wordt uitgelegd hoe je het gebruik van tracking technieken die we voor webanalyse gebruiken kunt voorkomen en hoe je bezwaar kunt maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

Analytics-tools gebruikt

Doel & anonimisering

Opt-out procedure

 

De analysetools maken namens ons gebruik van cookies om het gebruik van onze website te evalueren en rapporten samen te stellen voor virtual popstar over website-activiteit.

Al onze analysetools maken gebruik van geanonimiseerde IP's, wat inhoudt dat jouw IP-adres wordt verkort wanneer je onze website oproept of deze wordt vervangen door een generiek IP. Dan is het niet meer mogelijk om de gebruiker persoonlijk te identificeren.

We hebben contracten afgesloten met Adobe, Google, Hotjar en Optimizely voor contractafhandeling op basis van zogeheten standaardcontractbepalingen van de EU.

 

 

Google Analytics is een hulpprogramma voor webanalyse van Google Inc., 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google). Met behulp van Googles Analytics kan een website analyseren waar gebruikers vandaan komen en hoe ze de website gebruiken. 

Klik hier voor meer informatie over deze tool, het doel van gegevensverwerking en het privacybeleid van de provider.

Je kunt het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens door Google voorkomen door deze browser add-on te downloaden en te installeren.

Het verzamelen van gegevens door Google Analytics kan hier worden uitgeschakeld. Dit stelt een opt-out cookie in die het verzamelen van  gegevens over jou verhindert.

 

 
 

 

Welke promotiemiddelen worden door virtual popstar gebruikt en hoe kan ik bezwaar maken tegen het gebruik van advertentietracking (opt-out)?

In de volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe je het gebruik van trackingtechnieken die we gebruiken voor reclamedoeleinden kunt voorkomen en bezwaar kunt maken tegen het verwerken van jouw gegevens.

Door ons gebruikte advertentietools

Opt-out procedure

   
 

 

DoubleClickGoogle Adwords Remarketing en Google Dynamic Remarketing zijn hulpprogramma’s voor advertenties van Google die op interesse gebaseerde advertenties activeren en tonen aan bezoekers van onze website en andere. 

We gebruiken deze hulpprogramma’s voor retargeting/remarketing. Jouw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in jouw browser zijn verschenen en welke advertenties zijn bekeken. Hierdoor kan Google de getoonde advertenties aanpassen op basis van eerdere bezoeken aan onze website en aan andere.

Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze hulpmiddelen en het privacybeleid van de provider.

Je kunt verwerking van door cookies gegenereerde informatie en gegevens over jouw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens door de juiste Google settings te selecteren.

Cookies voor advertenties op basis van interesse kun je ook uitschakelen via advertentienetwerk-campagnes. Dit wordt uitgelegd in: ‘Hoe kan ik cookies verwijderen en tracking uitschakelen?’

Google Adwords User Lists en Google Analytics Audienceszijn hulpprogramma’s voor advertenties van Google die door ons worden gebruikt om gebruikerslijsten aan te maken en remarketingcampagnes op specifieke doelgroepen te richten.

Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze hulpmiddelen en het privacybeleid van de provider.

Facebook Customs Audience en Facebook Pixel zijn hulpprogramma’s van Facebook Ireland Ltd., Hannover Reach 5-7 Hannover Quay, Dublin 2, Ierland (Facebook). Onze website maakt gebruik van een 'Facebook Pixel' van Facebook die een directe link naar de Facebook-server biedt. De Facebook-server ontvangt een melding dat je onze website hebt bezocht en wijst deze informatie toe aan jouw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount, als je een dergelijk account hebt en bent ingelogd. Facebook Customs Audience wordt gebruikt om gebruikerslijsten aan te maken om advertentiecampagnes op specifieke doelgroepen te richten.

Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze hulpmiddelen en het privacybeleid van de provider.

Als je tijdens jouw bezoek aan onze website niet bent ingelogd op Facebook of geen Facebook-gebruiker bent, wordt jouw websitebezoek niet aan een Facebook-gebruikersaccount toegewezen.

Informatie die je hebt gedeeld door gebruik van Facebook, kun je beheren met behulp van het hulpprogramma 'Activiteitenlogboek' of via de tool 'Uw gegevens downloaden' van Facebook.

Klik hier om de verwerking van gegevens uit te schakelen.

 

 
 

 
Wie is bij virtual popstar verantwoordelijk voor gegevensbescherming?

De eigneaar is verantwoordelijk voor de bescherming van de gegevens op deze website. Je kunt contact met ons opnemen via e-mail via [email protected]

Je kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail: [email protected]

Welke rechten heb ik?

Je hebt te allen tijde het recht om te vragen om bevestiging of we persoonsgegevens verwerken en het recht op informatie over deze persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om de verwerking van gegevens te corrigeren, te wissen en te beperken, evenals het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of om jouw toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken of  te verzoeken om de overdracht van gegevens. Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie wanneer zich een inbreuk op de privacy voordoet.